Regulamin

Regulamin przerwy na UWAGA.pl


  • § 1 Po stanowienia ogólne

          Po 1. Śmiech, bo śmiech to zdrowie.
          Po 2. Miejscem przerwy jest UWAGA.pl na której użytkownicy przebywają z własnej i nieprzymuszonej woli.
          Po 3. Spotykamy się tutaj aby się śmiać, bawić i rozśmieszać innych, dlatego dozwolone jest dzielenie się  
                  swoim humorem w postaci tekstów, zdjęć i komentarzy.          
          Po 4. Stali bywalcy, którzy potwierdzili swoją obecność rejestracją posiadają zwiększone możliwości
                  rozśmieszania innych i więcej powodów do wybuchu śmiechem.
          Po 5. Jeśli jesteś powodem do narzekań, obniżania poziomu humoru lub nie lubisz się śmiać i dążysz do 
                  popsucia innym zabawy, odpręż się i spróbuj unieść w górę kąciki ust. Jeśli się to nie powiedzie,
                  zmień miejsce na inną stronę...
 
         
  • § 2 Po stanowienia mniej ogólne

             Po 1. Stali bywalcy przerwy, którzy mają klucze (czyli swój login i hasło) do tego miejsca, mają
                     możliwość tworzenia własnych zbiorów humoru i rozśmieszania innych.
             Po 2. Bez względu na to, czy podczas Twojej przerwy pojawi się czarny humor, biały humor, różowy,
                     pomarańczowy czy zielony - pamiętaj, że zamiarem innego gościa strony było i jest rozśmieszanie 
                     innych a nie obrażanie.
             Po 3. Zarządca miejsca przerwy (UWAGA.pl) nie odpowiada za poczucie humoru ludzi tutaj goszczących,
                     jednak ma możliwość zmienić humor na inny lub go usunąć w uzasadnionych przypadkach.
             Po 4. Jeśli nie chcesz być bezczynny, (bo w końcu jesteś w pracy) a nie masz nic do dodania bo
                     wszystko już zostało dodane lub opowiedziane, zawsze możesz oceniać, komentować lub
                     proponować nowe napisy mając na Uwadze, iż ma to służyć uśmiechowi przynajmniej jednej osoby.
             Po 5. Ponieważ żyjemy w Państwie prawa, wszyscy tu zgromadzeni starajmy się prowadzić działania
                     zgodne z obowiązującymi przepisami prawa (KC, KPC, KP, KRiO, KPA, KK, KKW, i inne kodeksy) i
                     dobrymi obyczajami.
             Po 6. Każdy ponosi pełną i samodzielną odpowiedzialność za swoją przerwę i siebie; bo zarządca, woźna i
                     dyżurny miejsca przerwy (UWAGA.pl) za gości i ich działania nie odpowiadają, (chyba, że będzie to
                     syn lub córka woźnej zanim ukończą wiek dojrzały).
             Po 7. Zarządca tego miejsca przerwy ma taką moc, że może zablokować odwiedziny gościa, który nie
                     zrozumiał punktu "Po stanowienia ogólne, Po 5"


  • § 3 Postanowienia zakończeniowe

                Po 1. Jeśli którykolwiek z gości utraci poczucie humoru z przyczyn niewyjaśnionych i z takich samych
                        przyczyn będzie chciał aby ślad po nim tutaj zaginął, stanie się tak po jego wyraźnej informacji
                        do zarządcy tego miejsca. Wówczas to, jego zgromadzony humor także przepadnie.
                Po 2. Po stanowienia miejsca przerwy w pracy UWAGA.pl mogą zostać zmniejszone, poszerzone,
                        odwrócone w dowolnym momencie, a moment ten może być krótszy niż 7 księżyców od
                        momentu zmian.
                Po 3. Czuj się tutaj bezpiecznie! Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna i ani szef ani nikt
                        inny po za zarządcą, woźną i dyżurnym tego miejsca nie dowie się ani nie uzyska danych
                        związanych z logami, plikami cookie oraz innymi danymi jakie zamieszczasz, gdyż stanowią one
                        Twoją własność.
                Po 4. Pamiętaj, że zawsze masz prawo do przerwy...