Dyskusja na temat przyszłości Funduszu Kościelnego – Kościół katolicki gotowy do dialogu

Biskup Artur Miziński, Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, wygłosił oświadczenie związane z gotowością Kościoła katolickiego do otwartej dyskusji ze strony rządu dotyczącej możliwych zmian w działaniu Funduszu Kościelnego. Bp Miziński podkreślił jednak wyraźnie, że wszelkie rozmowy na ten temat powinny być prowadzone w pełnej zgodności z postanowieniami Konkordatu oraz zasady konsensualnej regulacji relacji, która jest gwarantowana przez konstytucję.

Podczas wtorkowego spotkania prasowego, które miało miejsce w warszawskiej siedzibie KEP i odbyło się na temat Funduszu Kościelnego, biskup Miziński zwrócił uwagę na konieczność uwzględnienia wszelkich stron zainteresowanych w dyskusji dotyczącej potencjalnej likwidacji funduszu. Powołał się przy tym na artykuł 25 Konstytucji RP, który gwarantuje równouprawnienie wszystkim uczestnikom procesu.

Biskup pochwalił otwartość rządu deklarującego chęć rozmów z przedstawicielami Kościołów. Jednocześnie, podkreślił istotność rozróżnienia pomiędzy różnymi formami dialogu prowadzonymi przez władzę. Szczególnie zwrócił uwagę na różnicę między konsultacjami publicznymi oraz procesami legislacyjnymi. Wskazał na konieczność oddzielenia tych dwóch form rozmów od działań opisanych w artykule 27 Konkordatu.

Zgodnie z interpretacją biskupa, art. 27 Konkordatu jasno wskazuje, że wszelkie sprawy wymagające nowych lub uzupełniających regulacji powinny być załatwiane poprzez nowe umowy lub uzgodnienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski, która ma stosowne upoważnienia od Stolicy Apostolskiej.

Bp Miziński zaznaczył, że reforma kwestii finansowania Kościoła nie może być załatwiana jedynie przez proste konsultacje, lecz musi być realizowana poprzez skrupulatne działania opisane w artykule 27 Konkordatu.

W kontekście dyskusji o zmianach w Funduszu Kościelnym biskup przypomniał o istnieniu specjalnej komisji określonej w artykule 22 Konkordatu, która ma za zadanie zajmować się koniecznymi modyfikacjami. Wspomniał też, że nowe regulacje muszą uwzględniać potrzeby Kościoła oraz istniejące praktyki życia kościelnego w Polsce.

Podkreślił, że analogiczny proces konsultacji odbywał się już ponad 10 lat temu podczas prac nad projektem zmian Funduszu Kościelnego.

Biskup Miziński wyraził nadzieję na owocne rozmowy na odpowiednim poziomie i zapewnił o gotowości Kościoła do dyskusji z rządem, zawsze z poszanowaniem przepisów Konkordatu i zasady konsensualnej regulacji relacji między państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi.