Kalendarz futures – Cykl dostaw i terminy ważności kontraktów terminowych

Kontrakty terminowe, nazywane również futures, to popularne instrumenty finansowe wykorzystywane w celu spekulacji i zabezpieczania się przed zmianami cen aktywów bazowych. Istnieje wiele różnych rodzajów kontraktów terminowych, w tym te dotyczące towarów, indeksów giełdowych, walut, obligacji i innych aktywów. Kluczowym elementem handlu futures jest zrozumienie kalendarza dostaw i terminów ważności kontraktów, które regulują wymianę fizyczną lub rozliczenie finansowe aktywów bazowych.

Podstawy kontraktów terminowych

Kontrakty terminowe są zobowiązaniami do zakupu lub sprzedaży określonego aktywa bazowego w przyszłości, po ustalonej cenie. Kontrakty terminowe umożliwiają inwestorom spekulowanie na wzrost lub spadek cen aktywów, a także zabezpieczanie swojego portfela przed ryzykiem rynkowym. Jednym z kluczowych elementów handlu futures jest kalendarz dostaw i terminy ważności kontraktów.

Kalendarz futures

Kalendarz futures to zestawienie informacji dotyczących kontraktów terminowych dostępnych na rynku. Obejmuje on terminy ważności różnych kontraktów oraz daty dostaw, które określają, kiedy inwestorzy muszą dostarczyć fizycznie aktywa bazowe (jeśli takie dostawy są przewidziane) lub rozliczyć się finansowo.

Cykl dostaw

Cykl dostaw określa, kiedy aktywa bazowe zostaną dostarczone fizycznie w przypadku kontraktów terminowych, które tego wymagają. Istnieją trzy główne cykle dostaw.

Cykl marcowy: Kontrakty w tym cyklu wygasają w marcu, a dostawa fizyczna lub rozliczenie finansowe ma miejsce w marcu.

Cykl czerwcowy: Kontrakty w tym cyklu wygasają w czerwcu, a dostawa fizyczna lub rozliczenie finansowe ma miejsce w czerwcu.

Cykl wrześniowy: Kontrakty w tym cyklu wygasają we wrześniu, a dostawa fizyczna lub rozliczenie finansowe ma miejsce we wrześniu.

W przypadku kontraktów terminowych na indeksy giełdowe i surowce, dostawa fizyczna jest rzadkością, a większość inwestorów rozlicza się finansowo na podstawie różnicy między ceną otwarcia a ceną zamknięcia kontraktu.

Terminy ważności

Termin ważności kontraktu określa datę, do której inwestor musi zdecydować, czy zakończyć swoją pozycję (czyli sprzedać lub kupić kontrakt) lub przedłużyć ją, zakupując nowy kontrakt o dłuższym terminie ważności. Terminy ważności kontraktów różnią się w zależności od rodzaju aktywa bazowego i instrumentu finansowego.

W przypadku kontraktów futures na indeksy giełdowe, terminy ważności często wynoszą trzy miesiące, na przykład marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień. Inwestorzy muszą monitorować terminy ważności i zdecydować, czy chcą przedłużyć swoje pozycje, wygasające kontrakty zamykają się automatycznie, co wymaga otwarcia nowego kontraktu.

Praktyczne zastosowania kalendarza futures

Kalendarz futures jest niezwykle przydatnym narzędziem dla inwestorów, zarówno tych spekulujących na rynku, jak i tych zabezpieczających swoje portfele. Pozwala on inwestorom śledzić, kiedy różne kontrakty wygasają i kiedy mają miejsce dostawy fizyczne lub rozliczenia finansowe. Warto skorzystać z doświadczonego brokera Saxo Bank Polska, który zwiększy szanse na sukces inwestycyjny.

Inwestorzy spekulujący na rynku wykorzystują kalendarz futures do planowania swoich pozycji i monitorowania, kiedy różne kontrakty wygasają. Dzięki temu mogą kontrolować swoje eksponowane ryzyko i unikać dostaw fizycznych, jeśli nie są nimi zainteresowani.

Inwestorzy, którzy posiadają aktywa bazowe, takie jak akcje, surowce czy waluty, mogą wykorzystać kontrakty futures do zabezpieczenia swojego portfela przed ryzykiem cenowym. Mogą to zrobić, zawierając krótkie pozycje na rynku futures, które działają na korzyść w przypadku spadku cen aktywów bazowych.

Inwestorzy mogą wykorzystać kalendarz futures do zrównoważenia swojego portfela, dostosowując długości kontraktów terminowych w zależności od swoich strategii i celów inwestycyjnych.

Inwestorzy arbitrażowi monitorują terminy ważności kontraktów i ceny różnych kontraktów, aby wykryć okazje do arbitrażu. Mogą to zrobić, wykorzystując różnice w cenach kontraktów o różnych terminach ważności.

Kalendarz futures, który zawiera informacje o cyklach dostaw i terminach ważności kontraktów terminowych, jest kluczowym elementem handlu tymi instrumentami. Inwestorzy muszą śledzić kalendarz, aby efektywnie planować swoje pozycje, kontrolować ryzyko i wykorzystywać dostępne okazje. Zrozumienie kalendarza futures jest niezbędne dla każdej osoby, która handluje kontraktami terminowymi na różne aktywa bazowe.