Możliwość otrzymania funduszy ze subkonta ZUS emeryta po jego śmierci – jakie są zasady?

Subkonto ZUS zmarłego emeryta może być źródłem znaczących środków finansowych dla spadkobierców, nawet jeśli emeryt już korzystał ze swojej emerytury. Ale jakie są procedury dotyczące złożenia wniosku o tak zwane „wypłaty gwarantowane”? Warto zauważyć, że mówimy tutaj często o dużych kwotach pieniężnych. Mogą one stanowić niemal całość sumy zgromadzonej z części składki emerytalnej, która była przekazywana do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) lub gromadzona bezpośrednio w ZUS przez cały okres płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne.

Większość bliskich zmarłych seniorów jest świadoma, że mogą mieć prawo do renty rodzinnej od ZUS po śmierci seniora i orientuje się w zasadach wypłaty ostatniej emerytury przed śmiercią. Jednak znacznie mniej osób zdaje sobie sprawę, że jeśli senior nie zdołał złożyć wniosku o emeryturę lub jeszcze nie otrzymał pierwszego świadczenia, to spadkobiercy mają prawo do zwrotu kapitału z jego składek emerytalnych zgromadzonych na subkoncie ZUS. Jednak mało kto wie o możliwości otrzymania tzw. wypłaty gwarantowanej – funduszy, które mogą przysługiwać z subkonta ZUS zmarłego emeryta, który już pobierał emeryturę.

ZUS może mieć dla ciebie przygotowane duże sumy pieniędzy. Nie jest jednak zobligowany do informowania o tym fakcie – wypłata następuje na wniosek. Jeżeli emeryt zmarł, a od momentu rozpoczęcia pobierania emerytury minęło mniej niż trzy lata, członkowie jego rodziny lub nawet wcześniej wskazane osoby niebędące krewnymi mają prawo do tzw. wypłaty gwarantowanej. Jest to pewnego rodzaju sposób dziedziczenia części funduszy, które były na subkoncie ZUS podczas ustalania wysokości emerytury.

Można stwierdzić, że przepisy emerytalne zawierają swoisty okres gwarancyjny dla dziedziczenia środków z subkonta ZUS. Trwa on trzy lata. Oznacza to, że jeśli od momentu przyznania pierwszej emerytury do chwili śmierci emeryta minęło mniej niż trzy lata, określona w przepisach część funduszy z subkonta ZUS powinna trafić do beneficjentów lub spadkobierców.