Niewielu Polaków wykorzystuje możliwość odliczenia zakupu mebli czy sprzętu AGD od podatku: jak to zrobić?

Za niespełna kilka dni, w serwisie Twój e-PIT, zostaną upublicznione roczne deklaracje podatkowe za rok 2023. Przed ich przyjęciem i przekazaniem do odpowiedniego urzędu skarbowego, warto dokładnie zapoznać się z możliwościami odliczeń i uzupełnić formularz o ulgi, które chcemy zastosować. Wśród nich znajduje się tzw. ulga mieszkaniowa, która umożliwia między innymi odliczenie od podatku zakupu nowej lodówki. Jakie kryteria muszą być spełnione?

Ulga mieszkaniowa to jedno z możliwych zwolnień z podatku, które można zastosować podczas rocznego rozliczenia PIT. Została ona uregulowana w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uchwalonej 26 lipca 1991 roku. Zgodnie z treścią tego przepisu, dochody uzyskane z odpłatnej sprzedaży nieruchomości oraz praw majątkowych (zdefiniowanych w art. 30e tej samej ustawy) są wolne od opodatkowania do wysokości proporcjonalnej do wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe. Warunkiem jest, że dochód uzyskany ze sprzedaży został przeznaczony na powyższe cele nie później niż w ciągu 3 lat od końca roku podatkowego, w którym doszło do transakcji.

Ulga mieszkaniowa jest dostępna dla osób, które w ciągu ostatnich 3 lat dokonały sprzedaży nieruchomości i mogą potwierdzić, że uzyskane w ten sposób środki zostały przeznaczone na cele związane z mieszkaniem.

Koszty związane z celami mieszkaniowymi, które można odliczyć od podatku przy korzystaniu z ulgi mieszkaniowej, obejmują między innymi zakup działki pod dom, nabycie mieszkania lub spółdzielczego prawa do mieszkania. Wszystkie kategorie wydatków kwalifikowanych pod tę ulgę są wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT. Zalicza się do nich koszty:

  • budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu własnego domu lub mieszkania,
  • rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub adaptacji na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego lub lokalu,
  • spłaty kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania dochodu z odpłatnej sprzedaży nieruchomości.

Na mocy interpretacji ogólnej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 13 października 2021 roku dotyczącej stosowania ulgi opisanej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wydatków mogących być odliczonych od podatku w ramach ulgi mieszkaniowej zaliczyć można także zakup sprzętu gospodarstwa domowego takiego jak lodówka, pralka czy kuchenka, jak również mebli kuchennych czy szaf wnękowych.