Przyszłe rewolucje w systemie wakacji kredytowych: Kto będzie uprawniony do korzyści w 2024 roku?

Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w dniu wtorkowym poinformował, że długo oczekiwany projekt ustawy dotyczący zmian w systemie wakacji kredytowych zostanie skierowany do rozpatrzenia w Sejmie. Plan zakłada, że osoby, które borykają się z ratami kredytów przewyższającymi 30 procent swojego dochodu, będą mogły skorzystać z tzw. wakacji kredytowych. Oprócz tego, nastąpią też modyfikacje dotyczące warunków korzystania z pomocy ze strony Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Wielu dłużników z niecierpliwością oczekiwało na wiadomość dotyczącą przedłużenia okresu wakacji kredytowych na rok 2024, co zostało potwierdzone przez premiera. Kluczowym kryterium przyznania takiej pomocy jest sytuacja, w której wysokość raty kredytu przekracza 30% dochodu domowego. Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez Centrum Informacyjne Rządu, dochód domowy będzie obliczany jako średnia wynosząca z poprzednich trzech miesięcy. Rodziny z co najmniej trójką dzieci pod opieką są zwolnione z tego wymogu, przy czym dotyczy to dzieci:

do 18. roku życia,

do 25. roku życia, o ile kontynuują edukację,

wszystkich dzieci z niepełnosprawnościami, bez względu na ich wiek.

Kolejnym warunkiem koniecznym do skorzystania z pomocy jest kwota kredytu – tylko osoby, których dług nie przekracza 1,2 mln złotych, będą uprawnione do wsparcia. W myśl projektu ustawy, o zawieszenie spłat można będzie aplikować w maju i czerwcu 2024 r., a także po jednym miesiącu w trzecim i czwartym kwartale tego samego roku. Jednakże wsparcie będzie dostępne wyłącznie dla kredytów denominowanych w złotych polskich, które zostały udzielone na zakup nieruchomości mieszkalnej i podpisane przed 1 lipca 2022 r. Jak zapewnia Ministerstwo Finansów, nowe regulacje mają wejść w życie od 1 maja 2024 r.