Unia Europejska intensyfikuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych: Nowe karty ułatwiające codzienność

Planowane inicjatywy Unii Europejskiej mają na celu podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Najnowsze propozycje to wprowadzenie europejskiej karty dla osób niepełnosprawnych oraz specjalnej karty parkingowej. Jakie korzyści przyniosą te dokumenty i jak można je uzyskać?

Obecnie w granicach Unii Europejskiej, co czwarty dorosły obywatel, czyli aż 27 procent społeczeństwa, co przekłada się na około 101 milionów ludzi, zmagają się z pewną formą niepełnosprawności.

Zdaje się, że osoby niepełnosprawne napotykają na wiele przeszkód w codziennym życiu. Co gorsza, istnieje większe ryzyko doświadczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego niż dla osób pełnosprawnych. Na przykład, statystyki z 2022 roku pokazują, że blisko 29 procent osób niepełnosprawnych żyje w trudnych warunkach ekonomicznych, nie mogąc sobie nawet pozwolić na tygodniowy urlop raz w roku.

Aby sprostać tym wyzwaniom, rządy krajów członkowskich UE oraz instytucje europejskie wdrażają różnorodne programy mające na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Jednym z najnowszych i najbardziej oczekiwanych działań jest wprowadzenie europejskiej karty osoby z niepełnosprawnością i europejskiej karty parkingowej dla tych osób.