Wzrost liczby bankructw i restrukturyzacji firm w Polsce w 2021 roku, sektor transportowy najsilniej dotknięty

Niepokojące sygnały z polskiego rynku gospodarczego przekazał „Puls Biznesu”. Zauważono bowiem, że w pierwszym kwartale bieżącego roku nastąpił wzrost liczby bankructw oraz firm w procesie restrukturyzacji. Szczególnie niepomyślna sytuacja zarysowuje się w sektorze transportowym.

Raporty Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG) pokazują, że w pierwszych trzech miesiącach tego roku ogłoszenie upadłości złożyło 112 polskich przedsiębiorstw. To stanowi wzrost w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, kiedy to bankructwo ogłosiły 104 firmy.

Podobnie jak liczba bankructw, tak również liczba restrukturyzacji powiększyła się. W pierwszym kwartale tego roku odnotowano 1166 takich przypadków, co oznacza wzrost o 10% w porównaniu do ubiegłego roku – informuje „Puls Biznesu”.

Sylwia Szerenos, doradca restrukturyzacyjny w Continuum Restrukturyzacje, podkreśla, jak wynika z informacji cytowanych przez „Puls Biznesu”, że mimo generalnej poprawy płynności i wzrostu zamówień w firmach, sytuacja w zakresie bankructw i restrukturyzacji uległa pogorszeniu. Najbardziej optymistyczne nastroje można zaobserwować na rynku produkcji, usług i handlu.

Jednak sektor transportowy znajduje się w nieco gorszej sytuacji. Wynika to z obniżenia liczby zleceń i braku nowych inwestycji, co przekłada się na trudności finansowe.