Amerykańska Polonia wzywa do poparcia pakietu pomocy dla Ukrainy. Bezpieczeństwo Polski na wagę złota

Polonia Amerykańska, reprezentowana przez Kongres Polonii Amerykańskiej (KPA), apeluje do swojej społeczności o pilne skontaktowanie się z ich reprezentantami w Kapitolu Waszyngtońskim. Stawka jest wysoka – chodzi o przyjęcie nowego pakietu wsparcia dla Ukrainy.

Jak przypomina KPA, na początku bieżącego tygodnia Komisja Budżetowa Izby Reprezentantów przedłożyła projekt ustawy dodatkowej dotyczącej bezpieczeństwa narodowego Ukrainy. Istotą ustawy jest propozycja 61 miliardów dolarów wsparcia dla Ukrainy, w ramach którego przewidziana jest klauzula nakazująca prezydentowi przekazanie ukraińskiemu rządowi taktycznych systemów rakietowych dalekiego zasięgu. Głosowanie nad projektem ustawy ma miejsce w sobotnie popołudnie w Izbie Reprezentantów USA.

KPA podkreśla, że każdy głos amerykańskiego Polaka ma kluczowe znaczenie w kontekście tej decyzji. Inwazja rosyjska na Ukrainę stanowi bowiem realne zagrożenie dla bezpieczeństwa całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

„Zapewnienie Ukrainie niezbędnych zasobów wojskowych i finansowych umożliwi jej odeprzeć rosyjski atak. To jest klucz do zachowania bezpieczeństwa Polski” – mówi dokument KPA.

Kongres Polonii Amerykańskiej podkreśla, że konieczność dodatkowej pomocy dla Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa będzie centralnym tematem apelu Polonii do Kongresu USA. Aby ułatwić nawiązanie kontaktu z członkami Izby Reprezentantów, liderzy KPA zamieścili w swoim oświadczeniu adres internetowy, gdzie można ich znaleźć, a także przygotowali wzór listu, który można wysłać drogą elektroniczną.