Andrzej Wróblewski nie jest już dyrektorem naczelnym Polskiej Żeglugi Morskiej

Z dniem dzisiejszym, stanowisko dyrektora naczelnego Polskiej Żeglugi Morskiej nie jest już pełnione przez Andrzeja Wróblewskiego. Informacje na ten temat przekazał rzecznik prasowy Grupy PŻM, Krzysztof Gogol. Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło zgodę na decyzję Rady Pracowniczej PŻM, dotyczącą odwołania Wróblewskiego. Tymczasowym liderem największej polskiej firmy żeglugowej został Dariusz Doskocz.

Gogol w swoim oświadczeniu prasowym wyjaśnił, że decyzja o odwołaniu Wróblewskiego została podjęta przez Radę Pracowniczą Polskiej Żeglugi Morskiej P.P., po przeprowadzeniu szczegółowego audytu firmy. Rezultaty audytu wskazały na konieczność opracowania nowej strategii rozwoju PŻM. Kluczowym elementem tej strategii mają być inwestycje w flotę masowców – głównego źródła dochodów przedsiębiorstwa.

Wróblewski pełnił rolę dyrektora naczelnego PŻM od czerwca 2020 roku. Do czasu przeprowadzenia konkursu i wyboru nowego dyrektora, firmą będzie tymczasowo zarządzać Dariusz Doskocz – były przewodniczący Rady Pracowniczej oraz ostatni prezes najważniejszej spółki z Grupy PŻM – Żeglugi Polskiej S.A. Doskocz posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w Zakładzie Eksploatacji Floty PŻM.

Polska Żegluga Morska, znana również jako Polish Steamship Company czy Polsteam, to najstarszy polski armator, który powstał w 1951 roku na skutek upaństwowienia przedwojennych spółek armatorskich. W chwili obecnej firma dysponuje flotą 54 statków o łącznej nośności 2,1 miliona ton. Flota ta obejmuje masowce w grupach „handysize” (30-39 tys. ton DWT) oraz „kamsarmax” (80-82 tys. ton DWT), a także cztery promy pasażersko-towarowe (Unity Line), obsługujące trasy Polska-Skandynawia.