Coraz więcej Polaków decyduje się na emigrację zarobkową – przegląd statystyk

W ostatnich latach wartość pracy za granicą wyraźnie wzrosła wśród Polaków, zwłaszcza młodszych pokoleń. Zdają się oni coraz chętniej podejmować decyzję o podjęciu pracy poza granicami kraju, szukając sposobu na zdobycie większych środków finansowych w krótkim okresie. Ta tendencja jest obecnie na tyle silna, że zauważalne jest znaczne nasilenie liczby osób, które w tym roku podjęły decyzję o emigracji zarobkowej, a wiele osób planuje taki krok w najbliższej przyszłości.

Dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, oparte na informacjach z agencji zatrudnienia, potwierdzają wzrost zainteresowania pracą za granicą. W 2022 roku z Polski wyemigrowało ponad 164 tysiące osób w celach zarobkowych, co stanowi wzrost o 12 tysięcy w porównaniu do poprzedniego roku.

Dodatkowo, według danych pochodzących z raportu Polskiego Forum HR, tylko w II kwartale 2023 r. agencje pracy odnotowały wzrost obrotów o 50 proc., co oznacza, że delegowano więcej pracowników za granicę. Zjawisko to dotyczy przede wszystkim młodego pokolenia.

Przeprowadzone badania wykazały też, jak wiele osób planuje emigrację zarobkową w najbliższej przyszłości. Jak informuje agencja Trenkwalder, w pierwszej połowie tego roku 55 proc. osób poszukujących pracy wyraziło chęć wyjazdu za granicę. 10 proc. planowało wyjazd na maksymalnie 3 miesiące, 6 proc. na okres do pół roku, 11 proc. na najwyżej rok. Nieokreślone ramy czasowe deklarowało 15 proc., natomiast 13 proc. ankietowanych zamierzało wyjechać na stałe.