Brak opłacania abonamentu RTV może negatywnie wpływać na wysokość emerytury

Nikt nie pragnie, aby z własnej winy zmniejszały się świadczenia, które otrzymuje. Wielu emerytów dokłada wszelkich starań, aby do tego nie dopuścić. Niezależnie od rygorystycznego przestrzegania wszystkich obowiązków, wciąż istnieje szansa, że wysokość otrzymywanej emerytury ulegnie redukcji. Powodem może być coś, o czym niewiele osób pamięta na co dzień – brak terminowego opłacania abonamentu RTV.

Jest powszechne przeświadczenie, że emeryci są wyłączeni z obowiązku płacenia abonamentu RTV, co nie jest całkowitą prawdą. Zwolnienie z tej opłaty obejmuje osoby, które:

  • ukończyły 75 lat,
  • ukończyły 60 lat i posiadają prawo do otrzymywania emerytury, której kwota miesięczna nie przekracza 50% średniego wynagrodzenia,
  • oraz osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, a także weteranów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

W związku z tym, nie wszyscy emeryci mają prawo do zwolnienia z opłacania abonamentu RTV.

Jak niepłacenie abonamentu może wpływać na wysokość emerytury? Poczta Polska ma możliwość przeprowadzania kontroli w domach, w których sprawdza, czy znajduje się tam odbiornik radia lub telewizji i czy opłacany jest za niego abonament. Warto podkreślić, że każdy ma prawo odmówić wpuszczenia kontrolerów do swojego mieszkania. Jeżeli jednak osoba nie płacąca abonamentu zdecyduje się na to, Poczta Polska informuje o tym urząd skarbowy.