Rozważania na temat abonamentu RTV dla 2024 roku: Jak wykorzystać dostępne promocje lub uniknąć płacenia?

Abonament RTV jest obciążeniem finansowym, które każdy Polak posiadający zarejestrowany odbiornik telewizyjny lub radiowy musi ponieść. Te środki finansowe przyczyniają się do realizacji misji publicznej telewizji i radia – przynajmniej według oficjalnej narracji. Niepodjęcie kroku rejestracji odbiornika lub próba omijania płatności może prowadzić do nałożenia surowych kar finansowych. W tym artykule przedstawiamy informacje na temat szczegółów dotyczących płatności za abonament RTV w roku 2024.

Kwestia wysokości opłaty za abonament RTV w 2024 roku jest jasna. Miesięcznie trzeba zapłacić 27,30 zł, jeśli posiadamy odbiornik telewizyjny i radiowy lub tylko telewizyjny. Gdybyśmy mieli jedynie radio, to opłata wynosiłaby 8,70 zł miesięcznie. Stawki te ustaliła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na mocy rozporządzenia z dnia 10 maja 2023 r.

Zobowiązanie do opłacenia abonamentu pojawia się z pierwszym dniem miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika telewizyjnego lub radiowego.

Abonament za rok 2024 można opłacić w dowolnej placówce Poczty Polskiej, w banku lub poprzez przelew online. Jeżeli zdecydujemy się na opłacenie abonamentu na cały rok z góry, to mamy możliwość skorzystania ze zniżki w wysokości 10%. Aby skorzystać z tej promocji, płatność musi zostać dokonana do dnia 25 stycznia 2024 r.

Mamy też możliwość uzyskania upustu, jeśli zdecydujemy się na jednorazową płatność za okres dłuższy niż jeden miesiąc. Przykładowo, abonament za trzy miesiące opłacony z góry wyniesie nas 78,70 PLN (za telewizję lub telewizję + radio) lub 25,10 PLN (za radio).

Ostatnia kwestia dotyczy osób, które są zwolnione z obowiązku płacenia abonamentu RTV w 2024 roku. Do takich osób należą osoby powyżej 75 roku życia, weterani będący inwalidami wojennymi, osoby zaliczone do I grupy inwalidztwa oraz osoby po 60. roku życia otrzymujące emeryturę poniżej 50% średniego wynagrodzenia. Warto jednocześnie podkreślić, że zwolnienie nie jest przyznawane automatycznie. Jest konieczne osobiste udanie się do urzędu pocztowego z odpowiednim oświadczeniem i dokumentem potwierdzającym uprawnienia.