Realizacja obietnic podwyżek dla nauczycieli i sfery budżetowej: Czy rząd dotrzyma słowa?

Ostatnie wybory przyniosły wiele obietnic ze strony Koalicji Obywatelskiej, wśród których znalazły się propozycje podwyżek płac. Nauczyciele mieli otrzymać zwiększenie wynagrodzeń o 30 procent, natomiast pracownicy sektora budżetowego o 20 procent. Te zapewnienia zostały potwierdzone w umowie koalicyjnej pomiędzy KO, Trzecią Drogą i Lewicą. Pomimo tych deklaracji, nie jest jasne kiedy dokładnie realizacja tych obietnic nastąpi oraz która grupa zawodowa może liczyć na pierwszeństwo.

Ambicją nadchodzącego rządu jest zrealizowanie obietnic podwyżek dla nauczycieli oraz pracowników sfery budżetowej. W umowie koalicyjnej pomiędzy KO, Trzecią Drogą i Lewicą, które mają prawdopodobnie utworzyć rząd od połowy grudnia, nie podano jednak konkretnych terminów ani wysokości planowanych wzrostów płac. Dyskusje na ten temat nadal trwają i wciąż brakuje pewności co do szczegółów.

Niemniej jednak, reprezentanci Koalicji Obywatelskiej w ostatnich dniach zapewniali, że to na nauczycieli przypada pierwszeństwo w otrzymaniu podwyżek. Zasugerowano, że mogą oni spodziewać się zwiększenia wynagrodzeń już na początku 2024 roku.