Czy pracodawca jest w stanie anulować wcześniej zatwierdzony urlop? Kluczowe informacje na temat praw pracownika przed nadchodzącą majówką

Jesteś w trakcie planowania urlopu, uzgodniłeś szczegóły z przełożonym, a on nagle postanawia cofnąć swoją zgodę. Czy ma prawo do takiego działania? Jak powinieneś się zachować?

Decyzję o dacie wykorzystania urlopu podejmuje nie tylko pracownik. Po okresie świątecznym i zimowym przerwie szkolnej nadeszła Wielkanoc, a zaraz po niej czeka nas majówka. To czas, kiedy pracownicy są często chętni do skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Dodatkowym atutem jest korzystny dla pracowników układ kalendarzowy w 2024 r. – 1 maja przypada na środę, a 3 maja na piątek. Wzięcie urlopu w dniach 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja daje możliwość cieszenia się wolnym od 27 kwietnia do 5 maja (9 dni). Ale co jeśli pracownik zaplanuje urlop, a pracodawca mu go nie przyzna?

Pracownik zawsze ma prawo do rocznego, bez przerwy, płatnego urlopu wypoczynkowego. (art. 152 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Zgodnie z przepisami, urlopy powinno się przyznawać zgodnie z planem urlopów, ustalonym przez pracodawcę na podstawie wniosków pracowników i niezbędności zachowania normalnego funkcjonowania miejsc pracy. Pracodawcy nie są zobligowani do sporządzania planu urlopów na konkretny okres. To oznacza, że mogą obejmować cały rok kalendarzowy, kwartał lub nawet tylko jeden miesiąc. Większość pracodawców rezygnuje z planowania urlopów na długie okresy, np. roczne, ponieważ utrzymanie takiego planu jest często niemożliwe w praktyce, a taki plan urlopów nie ma dużej wartości praktycznej. Niemniej jednak, nawet jeśli urlopy są planowane na krótsze okresy, niespodziewane wydarzenia mogą wymusić zmianę ustalonych planów, także tych urlopowych.

Ustawa przewiduje taką sytuację i w art. 164 k.p. mówi, że zmiana terminu zaplanowanego urlopu jest możliwa zarówno na wniosek pracownika, jak i z inicjatywy pracodawcy. Pracodawca może to jednak zrobić jedynie wtedy, gdy jest to konieczne ze względu na jego specjalne potrzeby, które mogą doprowadzić do poważnych zakłóceń w pracy. Oznacza to, że jeśli pracownik zaplanował urlop na majówkę, a pracodawca zgodził się na to, ale później pojawi się nieprzewidziany problem, np. kolega z pracy, który miał pracować w tym okresie, złamie nogę, pracodawca ma prawo odwołać swoją wcześniejszą decyzję, odmówić pracownikowi urlopu i kazać mu przyjść do pracy.