Jak zmieni się dodatek pielęgnacyjny dla emerytów w 2024 roku? Prognozy i szczegóły.

Dodatek pielęgnacyjny, który jest integralną częścią świadczeń na rzecz seniorów, podlega corocznej waloryzacji w zgodzie z rentami i emeryturami. Zmiany te mają na celu utrzymanie realnej wartości tych świadczeń. Ale jakie będą nowe stawki tego dodatku od 1 marca 2024 r.?

Dodatek pielęgnacyjny jest skierowany do osób, które cieszą się prawem do emerytury lub renty. Niektórzy beneficjenci otrzymują go automatycznie, podczas gdy inni muszą złożyć odpowiedni wniosek i dostarczyć zaświadczenie lekarskie. W okresie od 1 marca 2023 r. do końca lutego 2024 r., kwota dodatku wynosiła 294,39 zł. Waloryzacja obejmuje renty, emerytury oraz dodatki, dlatego od 1 marca 2024 r., te kwoty ulegną zmianie. Więc jak bardzo wzrośnie dodatek pielęgnacyjny?

Ile będzie wynosił dodatek pielęgnacyjny po waloryzacji w 2024 roku?

Waloryzacja emerytur i rent jest uzależniona od wskaźnika, którego końcowa wartość zostanie ustalona w lutym, po publikacji przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) najnowszych danych makroekonomicznych. Niemniej jednak, część kluczowych informacji jest już dostępna, więc można zrobić wstępne szacunki na temat przyszłych podwyżek.

W połowie stycznia GUS ogłosił wartość tzw. inflacji emeryckiej, która wyniosła 11,9%. Ta wartość będzie brana pod uwagę podczas tegorocznej waloryzacji. Oznacza to, że dodatek pielęgnacyjny powinien wzrosnąć z obecnych 294,39 zł (wartość obowiązująca od 1 marca 2023 r.) do co najmniej 329,42 zł (obowiązuje od 1 marca 2024 r.). Media podają również inne wartości, sugerując że dodatek może wynieść nawet 324,39 zł.

Wskaźnik waloryzacji powinien brać pod uwagę też 20% realnego wzrostu płac, lecz prognozy wskazują na minimalny wzrost. Wpływ tego czynnika na wartość rent, emerytur i dodatków prawdopodobnie będzie marginalny (jeśli byłby ujemny, nie byłby uwzględniany). Komunikat dotyczący realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za rok 2023 zostanie wydany przez GUS 9 lutego.

Kto ma prawo do dodatku pielęgnacyjnego?

Jak już zostało wspomniane, dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnego życia lub osobom, które ukończyły 75 lat. Proces ubiegania się o dodatek może różnić się nieco w zależności od przypadku.