Janusz Cieszyński informuje o terminie implementacji systemu zastrzegania numeru PESEL

Plan zakłada, że instytucje takie jak banki, firmy telekomunikacyjne czy notariusze będą sukcesywnie wdrażać nowy system. Minister cyfryzacji, Janusz Cieszyński, przybliżył plan, zgodnie z którym do 1 czerwca wszystkie wymienione instytucje będą miały obowiązek korzystać z rejestru zastrzeżeń i powinny być na to odpowiednio przygotowane. Wszystko to ma na celu wprowadzenie nowej usługi, która pozwoli obywatelom na zastrzeganie swojego numeru PESEL.

Począwszy od piątku 17 listopada, każdy obywatel będzie mógł skorzystać z możliwości zastrzeżenia swojego numeru PESEL. To działanie jest zgodne z ustawą mającą na celu ograniczenie negatywnych konsekwencji wynikających z kradzieży tożsamości. Od czerwca 2024 roku instytucje takie jak banki będą miały obowiązek sprawdzić, czy numer PESEL klienta jest zastrzeżony przed udzieleniem mu np. kredytu.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej, Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński wyjaśnił, że usługa ta będzie wdrażana dwuetapowo. Pierwszy etap zaczyna się od uruchomienia rejestru zastrzeżeń w piątek. – Rejestr zastrzeżeń będzie funkcjonował w ramach infrastruktury rejestrów państwowych, analogicznie do rejestru numerów PESEL, rejestru dowodów osobistych czy rejestru wyborców. Istotne jest, aby ta usługa była oparta na infrastrukturze o najwyższym stopniu niezawodności – podkreślił Cieszyński.

Dodał również, że w ciągu następnych miesięcy, aż do 1 czerwca 2024 roku, rejestr będzie sukcesywnie uzupełniany o zgody obywateli na zastrzeżenie ich numerów PESEL i będzie następować integracja tego systemu.