Nowe informacje od NBP dotyczące inflacji bazowej w Polsce

Październik 2023 roku okazał się być miesiącem, którego dane dotyczące inflacji bazowej zostały ujawnione przez Narodowy Bank Polski. Z danych wynika, że po wyłączeniu cen żywności oraz energii, stopa inflacji w ciągu ostatniego roku wyniosła 8%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca, kiedy to inflacja osiągnęła pułap na poziomie 6,6%, jest to znaczny wzrost.

Kilka wskaźników inflacji bazowej zostało również opublikowanych przez Narodowy Bank Polski, dotyczących tego samego okresu – października 2023 roku. Skupiając się na cenach administrowanych, które są pod nadzorem państwa, stawka inflacji wyniosła 5,1%, co stanowi spadek w porównaniu do 6,8% z poprzedniego miesiąca.

Inflacja bazowa zanalizowana bez uwzględnienia najbardziej zmiennych cen wyniosła 9,9%, co jest niższe niż 10,9% zanotowane miesiąc wcześniej. Dodatkowo, po odrzuceniu cen żywności i energii, stawka inflacyjna wyniosła 8%, co jest nieznacznie niższe niż 8,4% z poprzedniego miesiąca. Średnia obcięta wynosząca 15% – która jest wskaźnikiem eliminującym 15% cen z koszyka o najmniejszej i największej dynamice – wyniosła 8,3%, co jest niższe od 9,3% miesiąc wcześniej.

W oficjalnym komunikacie, Narodowy Bank Polski wyjaśnił, że każdego miesiąca oblicza on cztery różne wskaźniki inflacji bazowej. Te dane pomagają lepiej zrozumieć naturę inflacji w Polsce i wpływają na prognozy dotyczące przyszłych trendów. Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen ogromnego koszyka dóbr nabywanych przez konsumentów, dlatego jest niezbędny w analizie zmian cen różnych segmentów tego koszyka.

Publikacja danych dotyczących inflacji bazowej pozwala na lepsze zrozumienie źródeł inflacji i przewidywanie przyszłych trendów. Wskazuje również, w jakim stopniu inflacja jest stała i jaki wpływ na nią mają krótkotrwałe fluktuacje cen spowodowane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Analitycy często korzystają ze wskaźnika inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych produktów i usług, które podlegają wpływowi polityki pieniężnej prowadzonej przez bank centralny. Ceny energii, w tym paliw, są ustalane na rynkach światowych, a nie krajowych, czasami pod wpływem spekulacji. Z kolei ceny żywności zależą w dużej mierze od warunków pogodowych i aktualnej sytuacji na krajowym i globalnym rynku rolnym – podkreślono w komunikacie NBP.