Nieoficjalne plany rządu na płacę minimalną w 2025 roku: Dwie propozycje na stole

Potrzeba podniesienia płacy minimalnej w nadchodzącym 2025 roku jest rozważana przez Ministerstwo Pracy. Mają na uwadze kwotę brutto 4625 zł, podczas gdy Ministerstwo Finansów sugeruje sumę nieco niższą – 4592 zł. Czy faktycznie jedna z tych dwóch kwot zostanie przyjęta, dowiemy się w niedługim czasie. Do dnia 15 czerwca strona rządowa ma obowiązek osiągnąć konsensus i przedstawić swoje propozycje pracodawcom oraz związkom zawodowym. Ale czemu tak duże znaczenie ma płaca minimalna?

Planowane zmiany wysokości płacy minimalnej w 2025 roku mają kluczowe znaczenie dla pracowników, firm i budżetu narodowego. Oczywiście, ma to również wpływ na ogólny stan gospodarki. W kontekście pracowników, warto przypomnieć, że obecnie aż 3,6 miliona osób zatrudnionych na umowę o pracę otrzymuje wynagrodzenia na poziomie najniższej krajowej pensji. Co więcej, zmiana płacy minimalnej wpływa na minimalną stawkę godzinową, co bezpośrednio wpływa na wynagrodzenia osób pracujących na umowach zlecenia.

Decyzję o wysokości płacy minimalnej podejmują strony reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego (RDS). Są to organizacje pracodawców, związki zawodowe oraz przedstawiciele rządu. Jednak doświadczenia ostatnich lat pokazują, że to propozycja rządowa ma kluczowe znaczenie. Przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych powinni być poinformowani o tym stanowisku najpóźniej do 15 czerwca.

Rada Ministrów, oprócz określenia minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, musi również dostarczyć informacje o przewidywanej inflacji na przyszły rok oraz prognozowanym przeciętnym wynagrodzeniu. Dotyczy to również kilku innych wskaźników makroekonomicznych wymienionych w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Te dane są istotne, ponieważ ustawa jasno wskazuje, że rząd musi kierować się tymi wskaźnikami i nie może proponować płacy minimalnej niższej niż wynika z nich.

Podobno obecnie rząd rozważa dwie opcje. Ministerstwo Finansów proponuje, aby minimalne wynagrodzenie w 2025 roku wynosiło 4592 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę o 292 zł, czyli o 6,8% (w porównaniu do 4,3 tys. zł brutto – stawki obowiązującej od 1 lipca tego roku; w tym roku płaca minimalna wzrośnie dwukrotnie). Natomiast Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej proponuje wyższą kwotę – 4625 zł brutto.