Wkrótce za garaż zapłacimy jak za mieszkanie? Przełomowe zmiany w podatkach nadchodzą

Począwszy od 1 stycznia 2025 roku, garaże będą podlegały takiemu samemu opodatkowaniu jak mieszkania. Oznacza to, że podatek od nieruchomości związanej z posiadaniem garażu wyniesie tyle samo, co dla domostwa właściciela. Jest to część nowych regulacji podatkowych, które rząd planuje wprowadzić.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach rządu, w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów widnieje plan zmiany ustaw o podatku rolnym, podatkach i opłatach lokalnych, podatku leśnym a także o opłacie skarbowej. Celem proponowanych zmian jest m.in. stworzenie nowych definicji pojęć „budowla” i „budynek”, które to aktualne określenia budzą pewne niejasności.

Propozycje te mają na celu rozjaśnienie i wyeliminowanie wszelkich niejasności dotyczących klasyfikacji podatkowej różnych obiektów, takich jak silosy, zbiorniki czy elewatory. Dodatkowo, planowane zmiany mają doprecyzować zasady opodatkowania części obiektów złożonych, np. stacji paliw, jak i obiektów o charakterze niejednorodnym, jak przykładowo stadiony.

W ramach nowych regulacji, garaże wielostanowiskowe znajdujące się w budynkach mieszkalnych będą traktowane jako część tychże budynków. W praktyce oznacza to, że garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym będzie podlegał opodatkowaniu według stawki ustalonej dla budynków mieszkalnych – wynika z informacji dostępnej na stronach rządu.