Nowa polityka podatkowa: garaże będą opodatkowane na równi z mieszkaniami od 2025 roku

Od 1 stycznia 2025 r., garaże będą podlegać takim samym stawkom podatku od nieruchomości jak mieszkania, a to oznacza, że dla właścicieli garaży nastąpi istotna zmiana. To kroki podejmowane przez organy fiskalne, które mają na celu harmonizację systemu podatkowego, razem z nowymi obowiązkami narzuconymi przez rząd.

Na liście legislacyjnej i programowej Rady Ministrów pojawiła się informacja o planowanej poprawce do ustaw o podatku rolnym, podatkach i opłatach lokalnych, podatku leśnym oraz opłacie skarbowej. Głównym celem proponowanej zmiany jest wprowadzenie nowych definicji „budowla” i „budynek”, co ma wyeliminować wątpliwości interpretacyjne dotychczasowych definicji.

Planowane przepisy mają na celu wyjaśnienie kwestii związanych z klasyfikacją podatkową niektórych struktur, takich jak silosy, zbiorniki czy elewatory. Celem jest także doprecyzowanie zasad opodatkowania części obiektów skomplikowanych, jak stacje paliw, lub niejednorodnych, jak stadiony.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, garaże wielostanowiskowe znajdujące się w budynkach mieszkalnych będą traktowane jak część mieszkania. W praktyce oznacza to, że stawka podatku od nieruchomości dla takiego garażu będzie taka sama jak dla mieszkań – informuje rząd na swojej stronie internetowej.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 r. Co wiąże się z nowym obowiązkiem. Właściciele takich garaży będą musieli zgłosić organom podatkowym informacje o takich nieruchomościach i obiektach budowlanych do 31 stycznia 2025 r. Pozwoli to organom podatkowym na uzyskanie danych dotyczących obszarów, które powinny być opodatkowane według stawki dla budynków mieszkalnych – czytamy na stronie Kancelarii Premiera.

Plan ustawy ma być przygotowany przez Ministerstwo Finansów, a rząd planuje przyjąć te przepisy w trzecim kwartale 2024 r.

Do tej pory, garaże wielostanowiskowe w budynkach mieszkalnych, które były rozdzielone jako osobne nieruchomości dla organów skarbowych, były traktowane jako lokale usługowe, co wiązało się z wyższą stawką podatkową. Z drugiej strony, garaże tego samego typu, które nie miały własnej księgi wieczystej i były częścią wspólnej nieruchomości, były traktowane jak mieszkania, co oznaczało korzystanie z niższych stawek podatkowych.

18 października 2023 r., Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok stwierdzający, że przepisy dotyczące opłat podatkowych dla miejsc parkingowych w garażach są niezgodne z Konstytucją. Trybunał sprzeciwił się praktyce nakładania znacznie wyższych opłat, nawet dziesięciokrotnie większych, na właścicieli garaży z oddzielnymi księgami wieczystymi. Podkreślił, że garaże lub miejsca parkingowe są integralną częścią mieszkania i dlatego powinny być opodatkowane w jednolity sposób, niezależnie od tego, czy mają swoją księgę wieczystą.