Rezerwacja numeru PESEL i jej konsekwencje: Co nie jest możliwe z zastrzeżonym numerem?

Po wprowadzeniu opcji rezerwacji numeru PESEL, droga do ochrony naszych danych osobowych stała się łatwiejsza. Ogranicza to szanse na wystąpienie nadużyć, takich jak błędne użycie naszych informacji do zaciągnięcia kredytu. Jednakże, istotne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że rezerwacja PESEL wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Jakie działania są niemożliwe bez anulowania tej procedury?

Zastrzeganie numeru PESEL zostało wprowadzone jako środek umożliwiający ochronę naszych danych i finansów przed różnego rodzaju oszustwami i nadużyciami. Od 1 czerwca 2024 roku organy administracji publicznej i instytucje bankowe muszą sprawdzić ten status przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji. Ta procedura pozwala uniknąć takich sytuacji jak np. wyłudzenie pieniędzy pod pretekstem pomocy dla „wnuczka” lub udzielenie kredytu na nasze dane przez osoby trzecie.

Rezerwacja numeru PESEL jest zdecydowanie postrzegana jako działanie prewencyjne, ale warto mieć na uwadze, że wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Na przykład, z zastrzeżonym numerem PESEL nie można ubiegać się o pożyczki i kredyty, korzystać z opcji płatności odroczonej, zawierać transakcje na sprzedaż ratalną, duplikować karty SIM, otwierać konta bankowe lub zawierać notarialne umowy dotyczące nieruchomości – aż do momentu anulowania rezerwacji.

Dodatkowo, jeśli numer PESEL jest zastrzeżony, nie można wypłacić jednorazowo w placówce pocztowej kwoty wyższej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Taki środek ma na celu zapobieganie oszustwom typu „na wnuczka”. W takich sytuacjach ludzie często działają pod wpływem emocji i bez konsultacji z rodziną udają się do banku, gdzie ryzykują utratę całych oszczędności. Obecnie, przed wypłatą gotówki z konta, konieczne jest najpierw anulowanie rezerwacji numeru PESEL i odczekanie 12 godzin. W tym czasie osoba ma możliwość uważniejszego przemyślenia sytuacji, prowadzenia rozmów, konsultacji, a pracownik banku ma okazję wyjaśnić, że prawdopodobnie padła ofiarą oszustwa.

Anulowanie rezerwacji numeru PESEL jest procesem prostym i szybkim. Najłatwiej jest zrobić to za pośrednictwem aplikacji mObywatel, która umożliwia wykonanie tej czynności o dowolnej porze i bez ograniczeń liczbowych. Można też udać się do urzędu gminy w tym celu. Co więcej, istnieje możliwość anulowania rezerwacji na określony czas, z ustaleniem konkretnej daty, kiedy numer zostanie ponownie zastrzeżony. Bez względu na wybraną metodę, każdy ma prawo do wielokrotnego zastrzegania swojego numeru PESEL.