Nowe przepisy Parlamentu Europejskiego mogą zrewolucjonizować sektor budownictwa

W miniony wtorek, dyrektywa wpływająca na przyszłość sektora budownictwa została przegłosowana przez Parlament Europejski. Zasady, które mają niewielki wpływ na obecnych właścicieli domów i przyszłych budowniczych, mają przyczynić się do znaczącej zmiany w tym sektorze. Dążeniem jest, aby do 2050 roku budownictwo nie emitowało żadnych szkodliwych substancji do atmosfery. Będzie to jednak oznaczało konieczność zupełnego zaprzestania korzystania z ogrzewania paliwami kopalnymi, takimi jak węgiel czy gaz.

Aktualizacja dyrektywy uzyskała poparcie 370 deputowanych, podczas gdy 199 głosowało przeciwko, a 46 powstrzymało się od wyrażenia swojego stanowiska. Wcześniej ustalony tekst był już omawiany z Radą Europejską. Kolejnym krokiem w procedurze będzie ratyfikacja zmienionych zasad przez tę instytucję, co spowoduje ich wejście w życie jako obowiązujące prawo. Takie działania są odpowiedzią Unii Europejskiej na globalne zmiany klimatu i stanowią element większego programu ekologicznego.

Według danych podanych przez Komisję Europejską, sektor budownictwa w Unii Europejskiej przyczynia się do wytworzenia 36% gazów cieplarnianych. Ponadto odpowiada za 40% całkowitego zużycia energii. Te alarmujące dane skłoniły państwa członkowskie do wyznaczenia ambitnego celu – redukcji tych wskaźników do 2030 roku. Aktualizacja dyrektywy zakłada także, że do 2050 roku sektor budownictwa powinien być neutralny dla klimatu i nie emitować żadnych szkodliwych substancji.