ZUS wypłaca zwiększone kwoty świadczeń: Renta szkoleniowa dla osób aktywnych zawodowo teraz wynosi 1335 zł miesięcznie

Renta szkoleniowa jest jednym ze świadczeń, które są dostępne dla osób ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jest ona wypłacana przez okres sześciu miesięcy, ale w niektórych sytuacjach wyjątkowych ZUS może kontynuować jej wypłatę nawet do trzech lat. Na jakie warunki muszą zwracać uwagę potencjalni beneficjenci? Jakie kwoty mogą otrzymać na podstawie tego świadczenia?

Jeżeli indywidualna osoba straciła zdolność do wykonywania swojej dotychczasowej pracy z powodu nieszczęśliwego wypadku lub ciężkiej choroby, może ubiegać się o wsparcie finansowe w formie renty szkoleniowej. Ten rodzaj świadczenia ma na celu zapewnienie stabilności finansowej dla tych, którzy przechodzą proces zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, aby móc podjąć pracę w innej branży.

Jakie wymagania muszą spełniać osoby ubiegające się o rentę szkoleniową? Zaświadczenie o tym świadczeniu może zostać przekazane osobom, które nie są w stanie kontynuować swojej dotychczasowej pracy i spełniają minimalny wymagany okres składkowy i nieskładkowy. Czas trwania wymaganego okresu zależy od wieku osoby, kiedy utraciła ona zdolność do podjęcia pracy. Wygląda to następująco:

Jeżeli osoba straciła zdolność do pracy przed ukończeniem 20 lat, wymagany okres wynosi rok. Dla tych, którzy doświadczyli utraty zdolności do pracy między 20. a 22. rokiem życia, wymagany okres wynosi dwa lata. Osoby, które stały się niezdolne do pracy między 22. a 25. rokiem życia, muszą spełniać minimalny okres przez trzy lata. Jeżeli niezdolność do pracy wystąpiła między 25. a 30. rokiem życia, wymagany okres wynosi cztery lata. W przypadku osób, które straciły zdolność do pracy po ukończeniu 30 lat, minimalny okres wynosi pięć lat.