Podjęcie decyzji o dodatkowych miliardach dolarów pożyczki dla Polski przez Koreę Południową

Zgoda na dystrybucję dodatkowych miliardów dolarów jako pożyczki dla Polski została oficjalnie ogłoszona przez Il Sunga, Wiceministra Obrony Narodowej Korei Południowej. Generał Sung podkreślił ten krok podczas wywiadu udzielonego portalowi Defence24, w kontekście wzmacniania przemysłowej i obronnej współpracy między obiema narodami.

Generał wskazał, że rząd Korei zdecydował się na przyznanie Polsce kredytu w wysokości 10 miliardów dolarów. Takie środki mają być przeznaczone na realizację Umowy Wykonawczej nr 1. Zaznaczył przy tym, że w ramach realizacji Umów Wykonawczych nr 2 i nr 3, dzięki nowym regulacjom prawnym, możliwe będzie uzyskanie jeszcze większego wsparcia finansowego z koreańskiego Eximbanku.

Podkreślając potencjał wynikający z nowego prawa, generał Sung poinformował, że rząd Korei jest w stanie udzielić Polsce pożyczki o wartości 8,5 miliarda dolarów. To oznacza prawie równą kwotę do tej przyznanej w ramach Umowy Wykonawczej nr 1. Sung wyraził przekonanie, że taka forma wsparcia finansowego – i łatwość jego uzyskania – może sprzyjać zawieraniu kolejnych umów.

Il Sung podkreślił również, że prywatne banki koreańskie, a także komercyjne, zgodziły się na zgromadzenie pewnej puli funduszy. Dzięki temu możliwe będzie uruchomienie dodatkowych 7,5 miliarda dolarów. Generał określił to jako szerokie finansowanie rozwoju przemysłowo-obronnej współpracy między Polską a Koreą Południową. Takie środki mogą być przeznaczone na realizację kolejnych programów, co ocenił jako bardzo dobre posunięcie dla dalszego postępu ich programów.