Planowane restrykcje w ogrzewaniu gazowym w Polsce: wszystko co musisz wiedzieć

Czy zastanawiałeś się, czy ogrzewanie gazem będzie niedługo zakazane? Czy piec na gaz stanie się przestarzały podobnie jak tradycyjne „kopciuchy”? Wszystko to wynika z nowych regulacji Unii Europejskiej, które budzą wiele pytań. Czego należy się spodziewać?

Na pytania dotyczące ewentualnego zakazu użytkowania pieców gazowych odpowiedź dają dane Komisji Europejskiej. Według nich, budynki są odpowiedzialne za aż 40% zużycia energii oraz 36% emisji szkodliwych gazów cieplarnianych. Z tego względu zmiany w sposobie ich ogrzewania są nieuniknione, a jednym z kierunków jest rezygnacja z paliw kopalnych – węgla i gazu.

Nowe regulacje unijne mają na celu promowanie domów bezemisyjnych, które nie wpłyną negatywnie na stan środowiska naturalnego. To oznacza, że stopniowo wycofywane będą kotły zasilane paliwami kopalnymi. Proces ten już trwa i mamy do dyspozycji konkretne daty, kiedy będziemy musieli pożegnać się z naszymi „kopciuchami”.

Na przykład, w 2025 roku planowane jest wycofanie dofinansowania dla kotłów zasilanych paliwami kopalnymi. Otrzymanie takiego wsparcia będzie możliwe jedynie, jeżeli system ogrzewania będzie hybrydowy – na przykład z piecem na gaz i pompą ciepła.

Z kolei od 2030 roku nowo wybudowane budynki będzie musiały spełniać wymóg bezemisyjności. W ich przypadku energię będziemy czerpać z OZE (produkowanej lokalnie lub przez wspólnotę energetyczną), z efektywnych systemów ciepłowniczych lub ze źródeł niezwiązanych z węglem.