Potwierdzenie Minister MRPiPS: Osoby zasługujące na świadczenie 800 plus otrzymają je w styczniu

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w środę udzieliła zapewnienia, że wszyscy beneficjenci uprawnieni do otrzymania świadczenia 800 plus otrzymają ten dodatek jeszcze w miesiącu styczniu. Zgodnie z obowiązującym prawem, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma obowiązek zrealizować podwyżkę kwoty świadczenia wychowawczego do końca lutego, jednak wyrównanie będzie dokonane retroaktywnie od 1 stycznia.

Minister potwierdziła, że wszyscy potencjalni odbiorcy świadczenia 800 plus mogą oczekiwać jego wpływu na ich konta już w styczniu. Zapewniła, że to możliwe dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy personelu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie to wyniesie oczywiście 800 złotych – zapowiedziała szefowa MRPiPS podczas spotkania połączonych Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w Sejmie.

Pani minister podkreśliła przy tym, że termin realizacji tej wypłaty przez ZUS przypada wcześniej, niż wynika to z obowiązujących przepisów. Zgodnie z nimi, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do podwyżki kwoty świadczenia wychowawczego do dnia 29 lutego 2024 roku, a wyrównanie ma być dokonane z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia tego samego roku.