Podsumowanie roku 2023: Frankowicze odnoszą sukcesy na salach sądowych

Z analizy wykonanej przez kancelarię adwokacką Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy wynika, że w 2023 roku, aż 97% wyroków sądowych w sprawach frankowiczów zapadło na ich korzyść. Dane pokazują, że z co najmniej 16 tys. 438 rozstrzygnięć sądowych dotyczących kredytów we frankach, 15 tys. 965 przypadków zakończyło się pozytywnie dla kredytobiorców. Taka informacja została przekazana przez radcę prawnego Wojciecha Bochenka.

Wygrane banków w sprawach frankowych stanowiły jedynie 2,5% wszystkich spraw, co w liczbach prezentuje się jako 424 wygrane sprawy w 2023 roku. Co więcej, sądy drugiej instancji, w niemal 50 przypadkach, zadecydowały o uchyleniu wyroków sądu pierwszej instancji i odesłaniu spraw do ponownego rozpatrzenia.

Wojciech Bochenek potwierdził również, że spośród wszystkich wyroków związanych z tematyką frankową, prawomocne rozstrzygnięcia zapadły w 3 tys. 217 przypadkach.

Porównując rok 2023 do poprzedniego roku, widzimy wyraźny wzrost liczby wydanych wyroków. W 2023 roku, sądy wydały aż o 71% więcej wyroków niż w 2022 roku, kiedy to zapadło co najmniej 9 tys. 596 orzeczeń.

Nadal rośnie także liczba wyroków wydanych przez sądy drugiej instancji. W 2023 roku wydały one o 106% więcej orzeczeń niż w poprzednim roku, kiedy liczba ta wyniosła 1 tys. 561.

Wojciech Bochenek zaznaczył, że aż 96% z pozytywnych dla frankowiczów wyroków kończy się stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej. Zgodnie z jego oceną, potwierdza to, że orzecznictwo jest konsekwentne i sprzyja konsumentom.

Bochenek podkreślił również, że wyroki zapadające na korzyść frankowiczów są zgodne z kierunkiem wskazanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w swoich orzeczeniach. Zwrócił uwagę na grudniowe wyroki dotyczące odsetek i braku konieczności składania oświadczenia o skutkach nieważności umowy kredytowej, które mogą wpłynąć na przyspieszenie procesów i szybsze procedowanie spraw przez sądy.

Według Bochenka, istotną kwestią są również sprawy z powództwa banku o zwrot kapitału i waloryzację. Sądy powszechne będą musiały rozstrzygnąć zagadnienia dotyczące przedawnienia roszczeń banków oraz braku zasadności roszczeń opartych o waloryzację kapitału.