Potencjalne wsparcie finansowe na początek roku szkolnego 2024/2025 – nawet do 400 zł na ucznia

Aktualnie rodzice uczniów mają możliwość skorzystania z dwóch form pomocy finansowej. Pierwsza to tzw. „300 plus”, świadczenie pochodzące z programu „Dobry Start”. Drugą jest dodatek w wysokości 100 zł z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Z jednym z tych środków można skorzystać jeszcze podczas wakacji. Jakie regulacje należy spełnić, aby otrzymać te pieniądze?

W nadchodzącym roku szkolnym 2024/2025, niektóre dzieci będą mogły otrzymać od państwa aż 400 zł na szkolną wyprawkę. Inne natomiast będą uprawnione do wsparcia w postaci „300 plus”. Ale jakie wymagania muszą spełnić rodzice i uczniowie, aby móc liczyć na te świadczenia?

Świadczenie „300 plus” jest dostępne dla wszystkich uczniów w grupie wiekowej od 7 do 20 lat (lub do 24 lat dla dzieci z niepełnosprawnościami). Należy jednak pamiętać, że nie mogą z niego korzystać studenci (nawet spełniający kryterium wiekowe) oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli, żłobków czy zerówek. Dla nich program „Dobry Start” niestety nie przewiduje wsparcia.

Chcąc skorzystać z „300 plus”, rodzice muszą złożyć odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2024 roku. Można to zrobić tylko i wyłącznie online – przy użyciu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, Portalu Emp@tia, bankowości internetowej lub aplikacji mZUS. Ci, którzy wystąpią z wnioskiem przed końcem sierpnia, mogą spodziewać się wpływu środków na konto nawet do końca września. Wypłata pieniędzy następuje bezgotówkowo na rachunek bankowy wskazany przez rodzica lub opiekuna.

Pravo do składania wniosków o „300 plus” mają matki, ojcowie, opiekunowie prawni dzieci lub osoby pełniące funkcję opiekunów faktycznych. Jeśli dziecko przebywa w pieczy zastępczej, wniosek może złożyć rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka albo dyrektor placówki, w której dziecko aktualnie mieszka.

Dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego w wysokości 100 zł jest przeznaczony dla uczniów, których rodzice są beneficjentami zasiłku rodzinnego. Ten dodatek nie jest jednak zarezerwowany wyłącznie dla uczniów – obejmuje również sześciolatków. Może służyć do pokrycia części kosztów związanych z rozpoczęciem nauki dziecka w zerówce.