Pracujemy nad reformą traktatów UE – zapowiedzi Ursuli von der Leyen

Ursula von der Leyen, przewodząca Komisji Europejskiej, podczas środowego wystąpienia poinformowała, że Parlament Europejski przedstawił swoje koncepcje dotyczące reformy traktatów. Poinformowała także, że Komisja Europejska wkrótce ujawni swoje propozycje w komunikacie skierowanym do Parlamentu Europejskiego i Rady. Wszystko to ma mieć miejsce przed planowaną dyskusją liderów zorganizowaną przez prezydencję belgijską. Von der Leyen spodziewa się, że propozycje te będą gotowe już w lutym.

Podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu, szefowa KE przypomniała o decyzji podjętej przez Komisję Europejską w grudniu o rozpoczęciu rozmów akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią.

W kontekście przygotowań do rozmów akcesyjnych, Komisja Europejska rozpoczyna proces tworzenia ram negocjacyjnych. Równocześnie przystępuje do prac nad własnymi reformami – wszystko po to, aby przygotować się na członkostwo ponad 30 krajów w Unii Europejskiej. Na ostatnim szczycie Rady Europejskiej zdecydowano także o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Mołdawią oraz Bośnią i Hercegowiną, pod warunkiem spełnienia niezbędnych kryteriów. Gruzji nadano status kandydata do UE. Podczas szczytu potwierdzono również wspólne zaangażowanie na rzecz przyszłości, w której sześć krajów Bałkanów Zachodnich stanie się członkami Unii.

„Tylko my, w Unii Europejskiej, możemy odpowiedzieć na pytanie, jak Unia składająca się z ponad 30 krajów będzie funkcjonować w praktyce” – podkreśliła von der Leyen. Przewodnicząca KE nawiązała również do planów reformy traktatów Unii Europejskiej. Parlament Europejski już przedstawił swoje ambitne propozycje w tym zakresie, a Komisja Europejska ma zamiar opublikować swoje pomysły w najbliższym miesiącu.