Przepisy dotyczące urlopu opiekuńczego dla pracujących rodziców i zasady przyznawania zasiłku

Wielu zatrudnionych rodziców niejednokrotnie spotkało się z dylematem, co zrobić, kiedy ich pociecha zachoruje, a nie mają możliwości zapewnienia jej odpowiedniej opieki. Na szczęście, Kodeks pracy przewiduje taką sytuację i umożliwia otrzymanie zwolnienia lekarskiego z powodu choroby dziecka. Poniżej wyjaśniamy szczegółowo, jakie regulacje obowiązują w kontekście urlopu opiekuńczego oraz czy i jaki zasiłek przysługuje rodzicom w czasie jego trwania.

Zwolnienie lekarskie dla opiekuna chorego dziecka. Podstawowe wymagania

Należy mieć na uwadze, że możliwość skorzystania ze zwolnienia lekarskiego jest dostępna dla matki, ojca lub prawnego opiekuna dziecka, które jest chore. Lekarz wystawia takie zwolnienie na zasadach analogicznych do klasycznego zwolnienia L4. Musisz jednak spełniać konkretny warunek – być ubezpieczonym na wypadek choroby. To właśnie dzięki składkom na to ubezpieczenie, pracujący rodzic ma prawo do otrzymania świadczenia opiekuńczego za czas absencji w pracy.

Regulacje dotyczące zwolnienia lekarskiego dla obu rodziców

Podkreślić należy, że z urlopu opiekuńczego może korzystać jedynie jeden z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Niemniej jednak, istnieje pewien wyjątek od tej reguły. Mianowicie, jeżeli w rodzinie jest przynajmniej dwoje dzieci, z czego jedno wymaga hospitalizacji, a drugie konieczności opieki w domu, ojciec i matka mogą otrzymać zwolnienie lekarskie. W takiej sytuacji, jeden z rodziców, który musi przebywać ze swoim dzieckiem w szpitalu, oraz drugi rodzic, który opiekuje się drugim dzieckiem w domu, mogą obaj skorzystać z L4.