Unia Europejska kieruje się ku masowej eliminacji gazowych pieców grzewczych

Wedle informacji przekazanych przez Komisję Europejską, aż 36% emisji gazów cieplarnianych generowanych jest przez budynki. To właśnie ten fakt stanowi podłoże dla wprowadzania zmian przez Unię Europejską w obszarze ogrzewania budynków – priorytetem staje się stopniowe porzucenie używania węgla i gazu. Można zatem zapytać, czy oznacza to całkowity zakaz stosowania pieców na gaz? Kiedy miałby on nastać?

W zgodzie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej, kraje członkowskie muszą podążać w kierunku tworzenia budynków zeroemisyjnych. Pierwszym celem są nowe budynki, jednak ostatecznie wszystkie powinny spełniać ten warunek. Zasada ta oznacza, że budynki nie powinny przyczyniać się do negatywnych zmian środowiska.

Aby osiągnąć ten cel, niezbędne jest porzucenie pieców pracujących na paliwa kopalne takie jak gaz czy węgiel. Zmiany te wprowadzane są stopniowo, każde państwo dostosowuje je do swoich własnych warunków i możliwości. Niemniej jednak, określone daty graniczne już obowiązują.

W 2025 roku planowane jest wycofanie dofinansowania dla kotłów na paliwa kopalne. Wyjątkiem będą przypadki, w których ogrzewanie w budynku będzie hybrydowe, to znaczy oparte na przykład na piecu gazowym i pompie ciepła.

Od 1 stycznia 2030 roku wszystkie nowe budynki powinny być zeroemisyjne. Pomimo pewnych wyjątków od tej reguły, głównym celem jest wykorzystanie energii pochodzącej z źródeł niewęglowych, efektywnego systemu ciepłowniczego lub energii odnawialnej.

Nie jest jeszcze znana dokładna data, kiedy planowane jest całkowite zaniechanie montowania kotłów na paliwa kopalne w już istniejących budynkach. Szacuje się jednak, że odbędzie się to około 2030 lub 2040 roku. Przed tym terminem jednak, piece gazowe nie będą mogły być jedynym źródłem ogrzewania w budynku.

Rok 2040 ma być rokiem kresu dla pieców zasilanych paliwami kopalnymi, takimi jak gaz czy węgiel. Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej indywidualnie ustala swoje standardy emisji gazów przez budynki oraz sposób wycofywania pieców na paliwa kopalne.

W związku z tym, w chwili obecnej nie jest możliwe wskazanie precyzyjnej daty, kiedy nastąpi całkowity zakaz instalacji gazowych pieców grzewczych w budynkach. Pewne jest jednak to, że w najbliższej przyszłości nie będzie możliwe otrzymanie dofinansowania do wymiany pieca węglowego na gazowy. Również ulga termomodernizacyjna nie będzie dostępna dla osób inwestujących w piece na gaz.