Pilna aktualizacja: Terminy wymiany kotłów wg. uchwał antysmogowych w różnych regionach Polski

Praktycznie we wszystkich regionach Polski wprowadzono uchwały antysmogowe. Mają one na celu poprawę jakości powietrza poprzez restrykcje i zakazy odnoszące się do używania pewnego rodzaju kotłów. Właśnie te regulacje mają kluczowe znaczenie dla kwestii związanych z kotłami grzewczymi, dlatego warto je dokładnie przyjrzeć się.

Sprawdzamy najistotniejsze punkty tych uchwał dotyczących różnych regionów Polski.

Na Dolnym Śląsku, uchwała antysmogowa dotyczy głównie instalacji takich jak kotły, kominki i piece. Odnosi się do zakazu stosowania w nich takich materiałów jak muły i flotokoncentraty węglowe oraz ich mieszanki, węgiel brunatny i paliwa stałe wyprodukowane z jego wykorzystaniem, węgiel kamienny o granulacji poniżej 3 mm oraz biomasa stała o wilgotności powyżej 20%.

Dla miasta Wrocławia, uchwała zezwala na korzystanie z kominków pod warunkiem, że spalanie biomasy jest prowadzone w urządzeniu, które nie emituje pyłu powyżej limitu określonego przez Komisję Europejską, oraz że kominek nie jest głównym źródłem ciepła w danym miejscu.

Najważniejsze daty do zapamiętania:

Od 1 lipca 2024 r., zakazane będzie użycie kotłów, które nie spełniają norm określonych dla klasy 3, jeśli chodzi o emisję pyłu.
Dalej, od 1 lipca 2028 r., zakaz będzie obowiązywać dla kotłów, które nie spełniają norm dla klas 3 i 4 pod względem emisji pyłu.

W przypadku regionu Kujawy-Pomorze, uchwała antysmogowa wprowadza następujące terminy:

Od 1 września 2019 r., nie można palić w kotłach węglem brunatnym, mułami, flotokoncentratami, miałem węglowym o granulacji do 3 mm oraz biomasą o wilgotności ponad 20%.
Od dnia 1 stycznia 2024 r., zabronione będzie użytkowanie kotłów niższych niż klasa 3.
Natomiast od dnia 1 stycznia 2028 r., zakaz obejmie kotły poniżej klasy 5.

Dodatkowo, zaczynając od dnia 1 stycznia 2024 r., zostanie wprowadzony zakaz użytkowania ogrzewaczy pomieszczeń, które nie spełniają wymogów ekoprojektu.