Rzadko wykorzystywane 21 dodatkowych dni urlopu – tajemnicze przywileje pracowników

Nie wszyscy są świadomi, ale pracownicy mają prawo do dodatkowego urlopu zdrowotnego, który przekracza ustawowe limity czasu wolnego od pracy. To oznacza, że jeśli nasze doświadczenie zawodowe daje nam prawo do 23 lub 26 dni urlopu, mamy możliwość dodatkowego wykorzystania aż 21 dni. Niestety, nie każda osoba jest uprawniona do skorzystania z tego przywileju. Można go wykorzystać na rehabilitację lub specjalistyczne badania, jednak obowiązują pewne ograniczenia.

Eksperci z Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia podkreślają, że pracownicy z orzeczeniem o poważnym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do urlopu w celu udziału w turnusie rehabilitacyjnym oraz do wykonania szczegółowych badań medycznych.

Podkreślają, że sumaryczny wymiar dodatkowego urlopu i zwolnienia od pracy na turnus rehabilitacyjny nie może przekraczać łącznie 21 dni roboczych w danym roku kalendarzowym.

W praktyce oznacza to, że jeśli niepełnosprawny pracownik wykorzystuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w danym roku, pracodawca musi uwzględnić ten czas przy ustalaniu długości urlopu wypoczynkowego udzielonego w tym samym roku kalendarzowym.