Zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego dla dziadków opiekujących się chorymi wnukami

W sytuacji, gdy dziecko jest chore i rodzice nie są w stanie mu poświęcić odpowiedniej ilości czasu, często to dziadkowie wnoszą wsparcie. Czy jednak babcia czy dziadek, którzy ciągle są zawodowo aktywni, mogą skorzystać ze zwolnienia L4 podczas opieki nad chorym wnukiem? Czy taka sytuacja uprawnia do otrzymania zasiłku opiekuńczego i jakie warunki muszą zostać spełnione? Odpowiadamy na te pytania.

Zasiłek opiekuńczy to świadczenie, które otrzymują ubezpieczeni pracownicy. W przypadku konieczności sprawowania opieki nad chorymi członkami rodziny, mogą oni skorzystać z tymczasowego zwolnienia od pracy. Jest to możliwe zarówno w przypadku opieki nad małoletnim dzieckiem (do 14 roku życia), jak i innymi bliskimi krewnymi, takimi jak: małżonkowie, rodzice, ojczymowie, macochy, teściowie, rodzeństwo, a także – jak najbardziej – wnuki oraz dzieci powyżej 14 roku życia. Dlatego pracujący dziadkowie mają prawo ubiegać się o zasiłek opiekuńczy, kiedy zachodzi konieczność opieki nad chorującymi wnukami.

Żeby babcia lub dziadek mogli skorzystać z zasiłku opiekuńczego, muszą spełniać pewne warunki. Po pierwsze, muszą przebywać na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby wnuczka lub wnuczki. Po drugie, muszą być objęci ubezpieczeniem chorobowym. Kolejnym wymogiem jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego z wnukiem lub tymczasowe zamieszkanie z nim podczas trwania jego choroby. Warto też wiedzieć, że prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje dziadkom tylko wtedy, jeśli nikt inny z rodziny przebywającej w tym samym gospodarstwie domowym nie jest w stanie opiekować się chorym dzieckiem. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dziecko nie skończyło jeszcze 2 lat.

Zasiłek opiekuńczy dla dziadków opiekujących się chorym wnukiem wynosi 80% wymiaru wynagrodzenia bazowanego na średniej zarobków z ostatniego roku. Świadczenie to przysługuje od samego początku nowej pracy i obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego. Dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą wartość zasiłku również wynosi 80% dochodu, od którego odprowadzane są składki na ubezpieczenie chorobowe.