Zachowek w 2024 roku – dla kogo, jak go obliczyć i jakie są jego warunki?

Nieustannie obowiązujące prawo testamentowe zabezpiecza podstawowe prawa najbliższych członków rodziny zmarłej osoby przez instytucję znaną jako zachowek. Celem tego instrumentu jest zapobieganie sytuacji, kiedy spadkodawca pomija swoją rodzinę w testamencie lub pozostawia im niewielki procent swojego majątku.

W kontekście roku 2024, regulacje dotyczące zachowku nie uległy żadnej zmianie. Niemniej jednak, jest to temat wart przypomnienia, aby zrozumieć, do kogo ten prawny przywilej przysługuje i jak go dochodzić. Kto jest uprawniony do zachowku, jak go obliczyć i jakie są jego warunki?

Osoby uprawnione do otrzymania zachowku to:

  • Potomkowie (dzieci, wnuki, prawnuki),
  • Małżonek,
  • Rodzice osoby sporządzającej testament.

Zastrzeżeniem jest to, że uprawnieni do zachowku mogą go otrzymać tylko w przypadku dziedziczenia ustawowego. To znaczy, jeśli spadkodawca nie sporządził testamentu, osoby wymienione powyżej dziedziczą po nim na podstawie prawa.

Wysokość zachowku jest uzależniona od dwóch aspektów:

  • Udziału w spadku, który normalnie przysługiwałby uprawnionemu w przypadku dziedziczenia ustawowego,
  • Stopnia pokrewieństwa z osobą sporządzającą testament.

Zgodnie z prawem, zachowek równa się połowie wartości udziału spadkowego, który normalnie przysługiwałby uprawnionemu w przypadku dziedziczenia ustawowego. Niemniej jednak, dla osób niepełnoletnich lub osób niezdolnych do pracy na stałe w momencie otwarcia spadku, zachowek wynosi dwie trzecie wartości tego udziału.

Obliczenie wartości zachowku wymaga ustalenia całościowej wartości spadku oraz udziału spadkowego, który normalnie przysługiwałby uprawnionemu w przypadku dziedziczenia ustawowego. Wartość spadku jest ustalana na podstawie cen obowiązujących w dniu jego otwarcia, czyli w dniu śmierci osoby sporządzającej testament.