Wprowadzane zmiany w prawie pracy i podatkach od lipca 2024 – kto skorzysta, a kto poniesie straty? [PRZEGLĄD]

Dzięki planowanym przepisom, które wejdą w życie 1 lipca 2024 roku, dojdzie do istotnych zmian w prawie pracy oraz systemie podatkowym. Nowelizacje będą miały bezpośredni wpływ na online’owych sprzedawców, górny próg dla działalności nierejestrowanej oraz poziom minimalnego wynagrodzenia. Przyjrzyjmy się tym zmianom bliżej.

Od pierwszego dnia lipca 2024 roku, minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do pułapu 4300 zł, a najniższa opłata za godzinę pracy wyniesie 28,10 zł. Te modyfikacje wpłyną również na kwoty kar wydzielanych przez urząd skarbowy oraz na limit przychodów z działalności niezarejestrowanej. Wcześniej natomiast, dokładnie 29 czerwca, nastąpi aktualizacja kodeksu pracy.

Zmiany dla sprzedawców internetowych i oferentów nieruchomości na portalach

Nowe regulacje zawarte w dyrektywie DAC7 zostaną wdrożone poprzez modyfikację ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. poz. 879). Głównie odczują je platformy internetowe, które będą zmuszone do zbierania informacji o swoich użytkownikach oraz ich aktywności, wliczając w to sprzedawców artykułów, udostępniających nieruchomości turystyczne oraz kierowców korzystających z aplikacji przewozowych.

Obecnie międzynarodowe serwisy, takie jak Vinted, Booking, Airbnb, Uber i Bolt, już gromadzą dane na temat Polaków korzystających z ich usług, ze względu na obowiązywanie dyrektywy DAC7 w krajach, gdzie te firmy mają siedziby. Informacje zgromadzone zarówno przez polskie, jak i zagraniczne platformy, trafią do naszego urzędu skarbowego, ponieważ serwisy te mają obowiązek raportowania tych danych. Dzięki temu fiskus będzie miał możliwość sprawdzenia, którzy sprzedawcy internetowi, wynajmujący mieszkania za pośrednictwem portalów lub inni dostawcy usług nie płacili należnych podatków. Głównym celem tej nowelizacji i dyrektywy jest zacieśnienie systemu podatkowego i skuteczniejsze zapobieganie oszustwom podatkowym.

Również istotną zmianą jest wprowadzenie limitów na prywatną sprzedaż na stronach takich jak Allegro czy Olx. Serwisy te będą zbierać informacje na temat sprzedawców towarów, w tym również osób dokonujących prywatnej sprzedaży, jeśli roczna wartość sprzedaży przekroczy 2000 euro lub ilość transakcji osiągnie 30. Warto zauważyć, że jeżeli użytkownik odmówi udostępnienia swoich danych, portal będzie miał prawo zablokować jego konto.