ABW i różne sądy w kraju ścigały przestępcę: mężczyzna zatrzymany po dekadzie ukrywania

Służby ścigania w Polsce, w tym ABW oraz wszelkie instytucje sądowe i prokuratury, prowadziły intensywne poszukiwania 65-letniego mężczyzny, który stał za wieloma przestępstwami. Przez dekadę zdołał unikać odpowiedzialności prawnej, ale niedawno został w końcu zatrzymany przez funkcjonariuszy Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Mężczyzna był poszukiwany za pomocą siedmiu listów gończych i zarzuca mu się szereg przestępstw finansowych, w tym oszustwa i wykroczenia podatkowe, które spowodowały straty rzędu kilkudziesięciu milionów złotych.

Podkreślając zaplecze operacyjne oddziału policyjnego z Poznania, warto wspomnieć, że działają oni na trzech głównych płaszczyznach. Po pierwsze pomagają innym jednostkom wielkopolskiej policji w odnajdywaniu osób poszukiwanych. Po drugie nadzorują te procesy pod względem merytorycznym. Na koniec zajmują się specjalnymi poszukiwaniami, które skoncentrowane są na lokalizacji szczególnie niebezpiecznych przestępców.

W trakcie analizy działań poszukiwawczych prowadzonych przez wielkopolskie jednostki policji, oficerowie oddziału z Poznania skupili swoją uwagę na poszukiwanym 65-letnim mężczyźnie. Ten konkretny przestępca unikał wymiaru sprawiedliwości od 2014 roku, ukrywając się przed prawomocnym wyrokiem skazującym go na niemal sześć lat więzienia. Poszukiwano go za pomocą siedmiu listów gończych, wystawionych przez różne sądy i prokuratury w Lesznie, Poznaniu i Elblągu. Ze względu na charakter i zakres jego wcześniejszych przestępstw, mężczyzną zainteresowała się również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Mężczyzna poszukiwany przez funkcjonariuszy policji miał na swoim koncie wiele rodzajów przestępstw. Został skazany za oszustwa, wykroczenia podatkowe, zaangażowanie w działalność zorganizowanej grupy przestępczej, fałszowanie dokumentów, prowadzenie nieprawidłowych ksiąg rachunkowych i sporządzanie fałszywych sprawozdań finansowych. Dodatkowo, nie wywiązywał się ze swojego obowiązku alimentacyjnego.