Agnes Pannier-Runacher, francuska minister, wyraża swoje oburzenie na postawę OPEC podczas szczytu COP28

Agnes Pannier-Runacher, francuska minister odpowiedzialna za transformację energetyczną, nie kryje swojego zaskoczenia i gniewu wobec Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) i jej deklaracji na konferencji COP28 w Dubaju. Zgodnie z jej słowami, OPEC odmówiła poparcia dla porozumienia dotyczącego ograniczenia konsumpcji paliw kopalnych.

Minister Pannier-Runacher zwraca uwagę na alarmujący fakt, że paliwa kopalne są źródłem ponad 75% emisji dwutlenku węgla. Dodała również, że jeśli mamy ambicje ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 stopnia Celsjusza, musimy koniecznie znacznie zmniejszyć ich zużycie. Zdaniem francuskiej minister, takie stanowisko OPEC stanowi poważne zagrożenie dla najbardziej narażonych na skutki zmian klimatycznych – ubogich społeczeństw i krajów o niskim dochodzie.

Pani minister ma nadzieję, że prezydencja COP nie ulegnie presji ze strony OPEC i osiągnie porozumienie uwzględniające cel, jakim jest stopniowe ograniczenie korzystania z paliw kopalnych.

Haitham al-Ghais, sekretarz generalny OPEC, 6 grudnia w liście do członków organizacji wezwał do odrzucenia każdej umowy wynikającej ze szczytu klimatycznego COP28, która byłaby skierowana przeciwko paliwom kopalnym. Al-Ghais wyraził obawę, że nasilająca się presja na ograniczenie zużycia paliw kopalnych może prowadzić do nieodwracalnych konsekwencji, skoro projekt umowy nadal zawiera opcję ich stopniowego wycofywania.