Decyzja Rady Unii Europejskiej – rosyjskie aktywa mogą wspomóc odbudowę Ukrainy

W wyniku najnowszych decyzji podjętych przez Radę Unii Europejskiej, aktywa oraz rezerwy należące do rosyjskiego Centralnego Banku Rosji, które są obecnie unieruchomione z powodu środków ograniczających nałożonych przez Unię Europejską, mogą posłużyć do finansowania odbudowy Ukrainy. Decyzja ta wyjaśnia zasady i obowiązki centralnych depozytów papierów wartościowych (CSD), które są w posiadaniu tych aktywów, otwierając drogę do możliwości wykorzystania zysków z nich generowanych na rzecz Ukrainy.

Komunikat Rady UE wyraźnie określa, że wszystkie centralne depozyty papierów wartościowych posiadające aktywa rosyjskiego banku centralnego o wartości przekraczającej 1 mln euro muszą oddzielnie księgować nadzwyczajne salda gotówkowe zgromadzone wskutek unijnych środków ograniczających oraz oddzielnie przechowywać odpowiednie przychody. Dodatkowo, CSD nie będą mogły sprzedawać powstałych zysków netto.

Aktywa i rezerwy rosyjskiego banku centralnego, mimo ich unieruchomionego statusu, nadal generują dochód, na przykład w postaci odsetek. Jednak, ponieważ bank centralny nie może nimi swobodnie dysponować, zarządzanie tymi środkami przechodzi w ręce centralnych depozytów papierów wartościowych. W związku z tym, Rada UE nakazała CSD odkładanie tych dochodów na oddzielne rachunki, gdzie będą one kontynuować generowanie dodatkowych odsetek.

Tak zgromadzone środki mogą być wykorzystane przez Radę UE jako wkład finansowy do budżetu unijnego, przeznaczony na wsparcie Ukrainy i finansowanie jej procesu odbudowy.