Oczekiwane zmiany w zasiłku pogrzebowym: jednorazowe wsparcie finansowe wzrośnie do 7000 zł od 2024 roku

Właściwości przewidują istotne zmiany dotyczące zasiłku pogrzebowego, który jest formą jednorazowego wsparcia finansowego pokrywającego koszty związane z ceremonią pochówku. W 2024 roku odbiorcy mogą spodziewać się podwyżki tego świadczenia do kwoty 7000 zł, skok znaczny w porównaniu do obecnej sumy wynoszącej 4000 zł. Będzie to pierwszy taki wzrost od roku 2011.

Projekt nowelizacji ustawy wprowadzający te zmiany został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rządowe Centrum Legislacji już udostępniło ten dokument na swojej stronie, a teraz jest on poddawany konsultacjom.

Obecnie, mimo że zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł, ta kwota nie była aktualizowana od 2011 roku. Nowa legislacja zakłada więc podniesienie tej kwoty do 7000 zł. Dodatkowo, począwszy od 1 marca każdego roku, suma ta będzie waloryzowana według wskaźnika inflacji za rok poprzedni. Pierwsza taka waloryzacja została zaplanowana na 2025 rok.

W uzasadnieniu projektu podkreślono różnice w kosztach pogrzebu w zależności od regionu, z wyższymi cenami w większych miastach w porównaniu do mniejszych miejscowości lub na wsi. Autorzy projektu zauważyli, że standardowy pogrzeb w Polsce kosztuje obecnie co najmniej 8-10 tys. zł, dlatego zasiłek pogrzebowy zostanie wypłacony zgodnie z kwotą obowiązującą w dniu śmierci osoby, na którą poniesiono koszty pogrzebu.

Mimo proponowanej podwyżki o 75%, Ocenie Skutków Regulacji towarzyszą obawy, że nadal może nie pokryć to pełnych kosztów pogrzebu, zwłaszcza w dużych miastach. Nie mniej jednak, jak dodano, nie jest to sprzeczne z celem zasiłku pogrzebowego, który ma na celu jedynie częściowe zabezpieczenie wydatków związanych z pogrzebem. Wzrost wsparcia obejmie również żołnierzy i funkcjonariuszy publicznych, zgodnie z odpowiednimi ustawami dotyczącymi tych służb mundurowych.

Zgodnie ze szacunkami rządu, roczny koszt podniesienia zasiłku pogrzebowego z 4 tys. zł do 7 tys. zł wyniesie ponad 2 mld zł. Zasiłek pogrzebowy jest finansowany głównie ze środków funduszu rentowego, który stanowi część Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.