Ostatnia szansa na zgłoszenie kandydatury do pracy w wyborach samorządowych z możliwością zarobku 900 zł dziennie

Dzień dzisiejszy to ostatnia możliwość zgłoszenia chęci uczestnictwa w procesie wyborów samorządowych poprzez pracę w komisjach wyborczych. Warto zaznajomić się z różnymi rolami, które można pełnić podczas takiego wydarzenia oraz z potencjalnym zarobkiem.

Wybory samorządowe dają możliwość wyłonienia reprezentacji na wielu poziomach lokalnej administracji, począwszy od Sejmików Województw, przez Rady Powiatów, Rady Miast i Gmin, a kończąc na Wójtach, Burmistrzach i Prezydentach Miast.

Praca w komisji wyborczej to odpowiedzialne zadanie. Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej jest osobą, która sprawuje kontrolę nad prawidłowym przebiegiem procesu wyborczego na danym terenie. Członkowie komisji wspierają organizację wyborów, dbają o prawidłowość głosowania oraz liczenia oddanych głosów. Funkcje, które można pełnić w ramach komisji wyborczej są różne – od sekretarza po członka komisji ds. protokołu.

Wynagrodzenie za udział w pracy komisji wyborczej jest uzależnione od pełnionej funkcji oraz wielkości obwodu. Przewodniczący może liczyć na wynagrodzenie dochodzące do 900 zł brutto, natomiast pozostali członkowie komisji otrzymują zazwyczaj nieco mniej.

Państwowa Komisja Wyborcza w swoim komunikacie informuje: „Przewodniczący komisji mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 900 zł, zastępcy przewodniczącego na 800 zł, a pozostali członkowie komisji na 700 zł. W sytuacji konieczności przeprowadzenia drugiej tury głosowania w wyborach wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, członkom komisji przypada dietę stanowiącą połowę wcześniej wskazanych kwot”.

Przypominamy, że pierwsza tura wyborów samorządowych zaplanowana została na dzień 7 kwietnia.