Rewizje w siedzibie Orlenu. Pod lupą prokuratury zabezpieczone dokumenty

Ostatnie przeszukania w biurach koncernu Orlen miały na celu zabezpieczenie dokumentacji powiązanej ze spajaniem z Grupą Lotos a także sprawdzenie hipotezy dotyczącej potencjalnego obniżania cen paliw przez koncern – ujawniła Monika Mieczykowska, wiceszefowa Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Materiał dowodowy do dwóch śledztw został zapewniony, w tym do osobnej sprawy badającej podejrzenia o zaniżanie cen paliw przez Orlen. Procesy rewizji, które obejmują również śledztwo dotyczące łączenia Orlenu i Grupy Lotos, już się zakończyły – wyjaśniała prokurator Monika Mieczykowska.

Jak podkreśliła, biura Orlenu były poddane przeszukaniom, zarówno w Płocku, gdzie mieści się centrala koncernu, jak i w Warszawie. Dodatkowo, w kontekście postępowania związanego z fuzją z Grupą Lotos, biura na obszarze Gdańska również padły ofiarą rewizji, miejsca te są siedzibą rafinerii, w której Orlen posiada 70% udziałów.

Dodając do tego, wszystkie dokumenty, które były dla nas ważne, zostały zabezpieczone. Aktualnie gromadzony materiał dowodowy jest poddawany analizie – uzupełniała prokurator Mieczykowska. Zaznaczyła również, że kolejne dowody są i będą gromadzone na bieżąco.

Przeszukania w biurach Orlenu w Płocku i Warszawie, a także na terenie Gdańska, rozpoczęli funkcjonariusze ABW w środę, jako część działań zabezpieczających materiał dowodowy. Prokuratura Okręgowa w Płocku, która wydała nakaz przeszukań, prowadzi równolegle dwa śledztwa dotyczące Orlenu. Obie procedury zostały wszczęte po zgłoszeniach.

Śledztwo dotyczące podejrzeń o zaniżanie cen paliw przez Orlen rozpoczęło się 17 stycznia tego roku. Dotyczy ono okresu od 1 sierpnia do 31 października 2023 r. Celem postępowania jest ustalenie, czy przez nadużycie uprawnień lub niewypełnienie obowiązków przez osoby zarządzające spółką Orlen mogło tam dojść do nieuprawnionego obniżenia cen paliw płynnych w porównaniu do cen rynkowych, co mogło spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania szkód majątkowych o dużych rozmiarach w spółce Orlen, w nieustalonym dotąd kwocie.

Decyzję o wszczęciu śledztwa w sprawie łączenia Orlenu z Grupą Lotos wydała płocka Prokuratura Okręgowa 22 stycznia tego roku. Postępowanie dotyczy podejrzeń o przekroczenie uprawnień i niewypełnienie obowiązków przez członków zarządu PKN Orlen (która zmieniła nazwę na Orlen w lipcu 2023 r.) oraz inne osoby odpowiedzialne za sprawy majątkowe tej spółki, w kontekście prowadzenia negocjacji, ustalania warunków i podpisywania umów dotyczących fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos w Gdańsku, a następnie podpisywania umów związanych ze sprzedażą 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańsk na rzecz Saudi Aramco, co spowodowało wielomiliardowe straty dla PKN Orlen. W tym zakresie postępowanie obejmuje okres od początku 2018 r. do 30 listopada 2022 r.

Pod koniec lutego tego roku, już podczas trwającego śledztwa dotyczącego połączenia Orlenu z Grupą Lotos, w płockiej prokuraturze okręgowej został powołany zespół składający się z czterech prokuratorów oraz kilku funkcjonariuszy służb specjalnych. Na utworzenie takiego specjalnego zespołu zgodę wyraziła wcześniej Prokuratura Regionalna w Łodzi.